Luontoreseptillä hyvinvointia yhteisöihin

”Luonnossa työskennellessä stressitasot laskevat sekä energiaa vapautuu luovaan toimintaan ja ajatteluun. Luonnossa yhteisö voi keskittyä läsnäoloon ja kohtaamisiin toistensa kanssa. Luonto toimintaympäristönä tarjoaa mahdollisuuden täyttää erilaisia tarpeita, palautumiseen, ongelmanratkaisusta uuden luomiseen, yhteistyön syventämiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen. Luonnossa työskennellessä aistit jäsentyvät uudelleen, näkeminen ja havaitseminen muuttuvat sekä tarkkaavaisuus ja keskittyminen paranevat.
LuontoRiihi haluaa olla mukana tukemassa yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia ja sen ylläpitämistä. LuontoRiihen oma resepti auttaa yhteisöjä löytämään oman merkityksellisen ja kestävän arkensa luonnon, luovuuden ja leikin avulla.”
-Jaana

Arvot johdattavat vastuulliseen toimintaan

Ihmisillä on tarve vertaisuuteen ja kohtaamiseen, huomatuksi tulemiseen.
Parhaimmillaan kohtaamiset ja vertaisuus tukevat kaikkia yhteisöjen jäseniä antamaan itsestään parasta toistensa hyväksi.
LuontoRiihen missiona on tuottaa hyvää yksilöille ja yhteisöille.
Silloin kun oppii huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan jaksaa olla myös aktiivinen yhteisön jäsen.
LuontoRiihi tarjoaa kohtaamisen paikkoja, yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä luonnon, luovuuden ja leikin avulla.

VASTUULLISUUS ON OSA TOIMINTAA

LuontoRiihi haluaa toimia vastuullisesti ja laadukkaasti. Toiminnan tavoitteena on  myös olla tukemassa muita yhteisöjä oman vastuullisen polun löytämisessä. Toimintaa tuotetaan niin, että sen hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni.
LuontoRiihi haluaa maksimoida toiminnan hyödylliset vaikutukset. Tässä työssä LuontoRiihen tärkeimmät kulmakivet ovat sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristövastuullisuus.
Palvelun toteuttamisessa tavoitellaan sitä, että ne tuottavat niin asiakkaillemme, luontoympäristölle kuin itsellemmekin enemmän hyvinvointia kuin palveluiden toteuttaminen tai niihin osallistuminen kuluttaa. Palvelun tuottamisessa puntaroidaan voimavaroja, luonnonvaroja sekä ajallista että rahallista panostusta.

Green Care arvojen mukaista palvelua laadukkaasti

Luontovalmentaja on koulutettu luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntijana GreenCare ohjaukseen. Luontoriihen valmennukset noudattavat Green Care- hyvinvointipalvelujen periaatteita ja arvoja. Green Care – palveluissa keskeistä on ohjattu luontokokemus, kokemuksellisuus ja osallisuus. LuontoRiihi on tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista toimintaa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille ja yhteisöille kokemuksellista oppimista, virkistystä ja elämyksiä luontoympäristössä.
Green Care-toiminta perustuu eko- ja positiiviseen psykologiaan. Ekopsykologia lisää tietoisuutta luonnon vaikutuksista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Positiivinen psykologia taas auttaa puolestaan löytämään omat potentiaalinsa ja voimavaransa. Tavoitteena on ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa.
LuontoRiihi on Green Care Finland ry:n  ja Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry:n jäsenyritys.

LuontoRiihen palvelu periaatteena on tuottaa toimintaa tavoitteellisesti kehittävällä otteella

Palvelu tuotetaan asiakaslähtöisesti, niin että palvelun tilaajan kanssa määritellään yhdessä tavoitteet palvelulle ja asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta.
Palvelumuotoja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakas palautteet huomioidaan ja analysoidaan ja niihin reagoidaan tarpeen mukaisesti.

Luontoperustainen toiminta järjestetään turvallisuus ja vastuullisuus asiat huomioiden. Toiminnan fyysinen ja psyykkinen turvallisuus huomioidaan palveluiden tavoitteellisessa suunnittelussa.
Palvelua tuotetaan ammatillisesti harkiten, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Valmennustyötä tehdään asiakasta huomioiden, kohtaavasti ja arvostavasti.
Valmentaja kehittää omaa osaamistaan tarpeen mukaan ja pitää itsensä ajan tasalla vaadittavista laatukriteereistä.
Palvelua tuotetaan luontoa kunnioittaen ja asiakkaiden luontosuhdetta vahvistaen.

Etkö ole varma, mikä kokonaisuus juuri teille sopii tai haluatko keskustella yksittäisestä koulutuksesta valitun aiheen ympärillä?

Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä sopiva paketti teille.

Lähetä sähköpostia:  jaana@luontoriihi.fi
Soita:                              045 183 8044
Lähetä viestiä:             LinkedInissä
Seuraa:                          Instagramissa @luontoriihi

Ota yhteyttä

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.