Yhteistyössä TiimiRiihi

Sisaryritysten synty....

Riihivalmennusten takaa löytyvät LuontoRiihen Jape ja TiimiRiihen Eppu !

Olemme saaneet toimia työurallamme myös työparina aiemmin merkityksellisiksi kokemiemme asioiden äärellä: tukemassa, oivalluttamassa, kehittämässä, vahvistaneet työyhteisöjen vuorovaikutusta, hyvinvointia ja tasavertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Olemme todistaneet hienoja muutoksia yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Olemme nähneet elämän valot ja varjot asiakaskunnan rinnalla ja oppineet ymmärtämään monenlaisia tapoja elää ja ajatella. 

Kokemusten kautta heräsimme pohtimaan, onko työelämän oltava sinnittelyä ja kehoa ja mieltä loputtomasti kuormittavaa rajattomuutta?
Vai voiko se olla omankokoista, innostavaa ja tasapainoista arkea? Ja todellakin voi!

Tuloksellinen ja laadukas työ vaatii vahvat rakenteet ja työhyvinvoinnin ilmiöitä tunnistavan työkulttuurin tuekseen. Se edellyttää myös yksilöiden omien uskomusten ja rajojen tunnistamista, aktiivista kasvua ihmisenä ja ammattilaisena, jota työyhteisön on mahdollista tukea ja ruokkia. Vahva ja turvallinen yhteisöllisyys tekee tämän kaiken mahdolliseksi. Monipuoliset toimintaympäristöt tukevat laadukasta ajattelua ja hyvinvointia.
Siihen luonto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet työyhteisöjen ja yksilöiden hyödynnetäväksi.

Hyvinvoiva työelämä rakentaa vahvaa ja turvallista yhteiskuntaa, jossa jokaisen on mahdollista kasvaa omaksi itsekseen iästä riippumatta. Vahva yhteisöllisyys ja hyvinvointia tukeva luontoyhteys ovat voimallisia vastalääkkeitä kiirekulttuurille, jossa yksilöt jäävät yksin kamppailemaan yhä kauemmassa karkaavia tavoitteita saavuttaakseen. Siksi haluamme yrittäjinä tuoda yhteisöt Riihitulen äärelle, johon jokainen on tervetullut tuntevana ja kokevana ihmisenä.
Tilan, joka ympäristöstä riippumatta, luo paikan hengähtää, ajatella ja oppia yhdessä.

Lue lisää LuontoRiihen yhteistyökumppanista TiimiRiihestä.

Tiimiriihi: Kestävän, yhteisöllinen ja hyvinvoivan työelämän rakentaja

Työyhteisövalmentajana ja sillanrakentajana tuen organisaatioita, johtajia, tiiminvetäjiä ja tiimejä aikakaudella, jossa jatkuva kiire, puuttuvat rakenteet ja arjen kaoottisuus johtavat helposti yksinäiseen puurtamiseen, uupumukseen ja yhteisen suunnan kadottamiseen. Turvallinen, tuottava ja kannatteleva yhteisöllisyys tarvitsee tässä ajassa puolestapuhujia ja tekoja. Se tarvitsee tekijöitä, joilla on kyky ymmärtää työyhteisön rakenteita, kulttuuria ja tekemisen tapaa aina johtoryhmästä tiimien vetämiseen ja työntekijätasolle. Missioni on auttaa ihmissuhdealojen ja ajatustyön parissa toimivia organisaatioita rakentamaan ihmisen kokoista, hyvinvoivaa ja yhteisöllistä työkulttuuria, jossa on tilaa ilolle, oivaltamiselle, sekä sukupolvien väliselle dialogille. Muutos ei tapahdu itsestään eikä se useinkaan tapahdu yksin. Hyppään mielelläni oppaaksi ja kanssakulkijaksi tälle matkalle. Kun haluat tehdä tilaa ihmisen kokoiselle, hyvinvoivalle ja tulokselliselle työkulttuurille ja kestävälle työelämälle, minä olen valmis. Oletko sinä?

Kaikkien palveluideni taustalla on TiimiRiihen resepti kestävän, yhteisöllisen ja hyvinvoivan työelämän rakentamiseen, joka rakentuu kolmen pääpilarin varaan: yhteisöllisyys (hehkun ylläpitäjä), hyvinvoiva työyhteisö (liekin vaalija) sekä mahdollistava ja valmentava johtaminen (kipinän sytyttäjä). Kun kaikki osa-alueet on huomioitu, voidaan rakentaa aidosti muutoksia, jotka kestävät, elävät arjessa ja muuttuvat sanoista tekoihin.

Työyhteisövalmentajana tuen valtakunnallisesti organisaatioita ja yhteisöjä, johtajia, tiiminvetäjiä ja tiimejä koulutuksilla, eri laajuisilla valmennuskokonaisuuksilla, sekä Business cocahingilla.

Muutos ei tapahdu itsestään eikä se useinkaan tapahdu yksin. Hyppään mielelläni oppaaksi ja kanssakulkijaksi tälle matkalle. Kun haluat tehdä tilaa ihmisen kokoiselle, hyvinvoivalle ja tulokselliselle työkulttuurille ja paremmalle työelämälle, tutustu tarkemmin palveluihini ja ota yhteyttä, niin aloitetaan!

TiimiRiihen palvelut

Johtajille ja johtoryhmille

Johdatko tällä hetkellä organisaatiota tai isoa osaa siitä? Kun olet tilanteessa, jossa työn rajaaminen on haastavaa, oma jaksaminen ja motivaatio työhön on heikentynyt tai työlle ei ole toimivia rakenteita, on aika pysähtyä. Tunnistat työhyvinvoinnin työn laadun ja tuloksellisuuden työpaikan veto- ja pitovoiman edellytyksenä, muttet tiedä, miten niitä tukeva työkulttuuri rakennetaan kestävästi.

Autan sinua löytämään työn ilon, kyvyn keskittyä olennaiseen sekä taidon johtaa vahvaa yhteisöllisyyttä, innostusta ja dialogisuutta työyhteisössä. Yhteistyön myötä hyvinvoiva johtaja osaa johtaa motivoitunutta työyhteisöä, joka vastaa laadukkaasti asiakaskunnan tarpeisiin.

Tiiminvetäjille

Onko sinulla tällä hetkellä ihmissuhdealan tai ajatustyötä tekevä tiimi johdettavana? Haluat panostaa mahdollistavaan johtamiseen mikromanageerauksen sijaan ja saada tiimin arjen sujuvaksi, tulokselliseksi ja toimivaksi, mutta et ole varma miten se onnistuu.

Tiimin arki saattaa olla tällä hetkellä vähän kaoottista ja toimimatonta, ja siksi yhteistyö ja vuorovaikutus tiimin kanssa kaipaa lisää virtaa. Johtaminen suuntautuu tällä arjen haasteiden ratkomiseen, vaikka monet niistä asioista voitaisiin ratkoa tiimissä itsenäisesti. Tästä kertyy turhaa kuormaa tiiminvetäjän arkeen. Oman kuormituksen hallinta on avain tiiminvetäjänä onnistumiseen. TiimiRiihen palvelut tiiminvetäjille auttavat sinua rakentamaan ja johtamaan tiimiä tuloksellisesti, jäsentämään arkea ja saamaan lisää iloa työhön.

Tiimeille

Kun haluatte osallistaa kokonaisen tiimin mukaan hyvinvoivan ja tuloksellisen arjen rakentamiseen, tiimivalmennus on oikea valinta. Saatatte olla tällä hetkellä tilanteessa, jossa työskentely on rajatonta, ajoittain kaoottista, eikä yhteisiä rakenteita jäsentää ja kehittää työtä ole aktiivisesti käytössä. Vuorovaikutuksessa näkyy kiire ja ohipuhuminen, mikä tuottaa helposti väärinymmärryksiä arkeen.

Autan tiimejä onnistumaan, jolloin vuorovaikutus vahvistuu, kuormituksen hallinta paranee ja jaksaminen lisääntyy sekä työssä että sen ulkopuolella. Asiakastyön laatu paranee, ja sen tuottama ilo vahvistuu. Tiiminvetäjän arki helpottuu, kun tiimi kantaa vastuuta enemmän omasta toiminnastaan.

Työyhteisöille

Kun koko työyhteisöön ja organisaatioon halutaan luoda isompaa työkulttuurin muutosta, vahvistaa yhteistyötä eri tiimien välillä ja paneutua tarkemmin arjen rakenteisiin, kattavammat valmennuskokonaisuudet koko työyhteisölle ovat oikea valinta.

Olette tunnistaneet nykyisessä työkulttuurissa laajoja muutostarpeita ja olette valmiita sitoutumaan pitkäjänteiseen työskentelyyn organisaation kaikilla tasoilla.

Tässä autan työyhteisöjä kokonaisvaltaisesti, jotta koko työyhteisö toimii paremmin yhteen ja nykyiset työntekijät haluavat olla mukana siinä jatkossa. Tämän myötä myös työnantajamielikuva vahvistuu ja uusien työntekijöiden rekrytoiminen helpottuu.

vuorovaikutus vahvistuu, kuormituksen hallinta paranee ja jaksaminen lisääntyy sekä työssä että sen ulkopuolella. Asiakastyön laatu paranee, ja sen tuottama ilo vahvistuu. Tiiminvetäjän arki helpottuu, kun tiimi kantaa vastuuta enemmän omasta toiminnastaan.

Tutustu valmentajaan

TiimiRiiheä luotsaa Anni-Reetta Sorell, tuttujen kesken Eppu: sertifioitu Systemic Business Coach, yhteisöjen oivalluttaja, valmentaja ja kouluttaja.

Pitkä kokemukseni haastavissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa työskentelystä, sekä ryhmäilmiöiden, työhyvinvoinnin ja työelämän kehittämisen parissa ovat rakentaneet vankan pohjan työyhteisövalmentajana. Lisäksi omakohtaiset kokemukset johtamisen ja kehittämisen maailmasta, auttavat ymmärtämään eri työroolien arkea. 

Taustani yhteisöpedagogina ja nuorisotyön asiantuntijana näkyy työotteessani valmentajana. Ne tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää laajasti erilaisia toiminnallisia menetelmiä osana valmennuksia ja tutkia yhdessä asiakkaan kanssa työelämän ja yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutusta yksilön/tiimin toimintaan systeemisen ajattelun mukaisesti.

Työyhteisöjen oivalluttaminen kirkastui vuosien varrella ammatillisen olemassaoloni merkitykseksi. Valmentajana olen lempeästi haastava, muutosta aikaan saava, yllättävä oivalluttaja, rento heittäytyjä ja rohkea kokeilija. Panostan elämyksellisyyteen ja kokemukselliseen oppimiseen, jotka vastalääkettä aivojen ylikuormitukselle tietotulvassa ja hektisessä arjessa. Asiakkailtani saan kiitosta käytännönläheisestä, teoriaa arkeen peilaavasta työskentelyotteesta.”

Koulutukset: Systemic Business Coach, Yhteisöpedagogi (YAMK ja AMK), Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (palvelujen kehittäminen),
nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja ja ravintolakokki.

Työyhteisövalmentajana minua on kuvailtu näin: ”Ennakkoluuloton ja asioihin nopeasti tarttuva kehittäjä, joka on laajasti kiinnostunut erilaisista työelämän kehittämisen ilmiöistä sekä suuntauksista. Osaa luoda turvallisen, ratkaisukeskeisen ja luottamuksellisen ilmapiirin tiimin ja sidosryhmien yhteisen kehittämisen tueksi. Taitava fasilitaattori, joka osaa ohjata joustavasti prosessia tilanteen vaatimalla tavalla. Rauhallinen, ratkaisukeskeinen ja dialogitaitoinen.”

Ota Yhteyttä

Etkö ole varma, mikä kokonaisuus juuri teille sopii tai haluatko keskustella yksittäisestä koulutuksesta valitun aiheen ympärillä?

Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä sopiva paketti teille.

Lähetä sähköpostia:    eppu@tiimiriihi.fi
Soita:  045 183 8044
Verkossa:                        www.tiimiriihi.fi
Lähetä viestiä:               Linkedinissä
              
tiimiriihi